Rechtstreekse link naar de Belgostat-tabellen die u laatst geopend hebt en naar uw persoonlijk samengestelde tabellen.
Abonnement op updates van de tabel
Om per e-mail een update te ontvangen van de gegevens in een geselecteerde tabel. Zo spoedig mogelijk na een update wordt er een notificatie gezonden.
In de rubrieken Abonnement en publicaties vindt u meer informatie over hoe u de papieren versies van deze publicaties en persberichten kunt bestellen of gratis via e-mail kunt ontvangen.
Tooltip calthema N
De dagelijkse kalender is een chronologische lijst van de volgende verspreiding van publicaties. Deze lijst geeft u, naast de benaming van de gepubliceerde indicator, de voorziene nieuwe periode(s) en de publicatiekanalen (persbericht, Belgostat, publicatie op papier,...).
Overzicht van de nieuwe cijfers in Belgostat Online
Chronologie van de gepubliceerde cijfers.
Overzicht van de meest recente kerncijfers van de Belgische economie.
Via de website van het Observatorium voor krediet aan vennootschappen stelt de Nationale Bank informatie ter beschikking over bancaire kredietverlening aan vennootschappen.
Maandelijkse resultaten van de MIR-enquête. Deze binnen het eurogebied geharmoniseerde enquête heeft betrekking op de door de monetaire financiële instellingen toegepaste rentetarieven voor leningen en deposito's van niet-financiële vennootschappen en gezinnen. De resultaten voor België worden gepubliceerd met een analytische bijlage, waarmee een vergelijking kan worden gemaakt met de resultaten voor het eurogebied.
Klik hier om de demo te starten. Deze korte presentatie illustreert hoe de functionaliteiten van de multidimensionele opzoeking optimaal benut kunnen worden.
Klik hier om de demo te starten. Deze korte presentatie illustreert hoe de functionaliteiten van Belgostat online optimaal benut kunnen worden.
Special Data Dissemination Standards (SDDS)
De Belgische overheid heeft het engagement genomen om de IMF-standaarden inzake de verspreiding van macro-economische statistieken na te leven. Dit impliceert de tijdige publicatie van cijfers volgens een publicatiekalender en het voorzien van volledige informatie over de inhoud en de samenstelling ervan. De gepubliceerde data en metadata hebben betrekking op de nationale economie en de relaties met het buitenland.
Deze statistieken lenen zich tot een presentatie in dynamische tabellen met meerdere assen. U kan de inhoud van rijen en kolommen aanpassen volgens de manier waarop u de tabel wilt afbeelden. Bekijk de demo als voorbeeld.
Belgostat is een databank met uitgebreide macro-economische statistieken, die u online kan consulteren. De gegevens worden afgebeeld in tabellen, waarvan u de presentatie kan wijzigen of waaruit u een selectie van reeksen kan bewaren. Via de titel van een domein komt u in de Belgostat-inhoudstafel met alle beschikbare tabellen over dit onderwerp. Het tabel-icoon () opent een tabel met kerncijfers voor dit domein, die eveneens een link bevat naar meer gedetailleerde tabellen.
Het Eurosysteem heeft het project opgevat de nationale bijdragen tot statistische aggregaten van het eurogebied elektronisch te verspreiden. In het kader daarvan publiceert de Nationale Bank van België, samen met de Europese Centrale Bank en de overige nationale centrale banken van het Eurosysteem, de nationale bijdragen voor elk van de landen uit het Eurosysteem voor de volgende statistieken:
Resultaten van een door de centrale banken van het Eurosysteem georganiseerde nationale kwartaalenquête onder de belangrijkste kredietinstellingen naar de ontwikkelingen in de kredietmarkt. De kredietinstellingen geven er, voor het recente verleden en de nabije toekomst, hun opinie over de aanbodvoorwaarden en over de kredietvraag. Zowel de resultaten voor België als die voor het geheel van het eurogebied zijn beschikbaar.
Bevat essentiële basisinformatie voor de rapportering door de kredietinstellingen, nl de toe te passen wisselkoerswaarden in de maandelijkse rapportering.
(Maandelijks bijgewerkte exotische wisselkoersen)
      
Add to favorites I Disclaimer I Help I Contact I Links I N . F .   
  Belgostat Online Demo
Economische indicatoren voor België
Prognoses van het Federaal Planbureau voor het economisch budget
Nationale rekeningen - ESR 2010
Nationale rekeningen - ESR95
Economische activiteit
Bevolking en arbeidsmarkt
Conjunctuuronderzoekingen
Consumentenonderzoek
Prijzen en lonen
Overheidsfinanciën
Buitenlandse handel van België
Betalingsbalans
Internationale investeringspositie, Bruto buitenlandse schuld en Officiële reserves
Statistieken direkte investeringen met het buitenland
Rentevoeten
Wisselkoersen
Financiële statistieken en financiële markten
Financiële rekeningen van België
Jaarrekeningen van de niet-financiële ondernemingen
Snel naar...
Meest gezochte cijfers
Andere statistieken
Nieuws
Laatst gepubliceerde cijfers
Eerstvolgende publicaties
  Multidimensionale opzoeking Demo
Buitenlandse Handel
  - Kruising hoofdstukken en landen
  - Jaarboek
Aanbod- en gebruikstabellen
Indexcijfers en gemiddelde consumptieprijzen
Demografie van ondernemingen
Belgostat - Diversen


 
 
 
 

Abonnementen en publicaties